Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Предложения за усъвършенстване на модела за развитие на съдебната

Оперативна програма "Добро управление"

На 30 юни 2022 г, в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, се проведе публично обсъждане на референти модели за усъвършенстване на  съдебната власт.

Дискусия за развитието на съдебната система в България


Оперативна програма "Добро управление"

На 30 юни 2022 г, в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, се проведе публично обсъждане на референтни модели за усъвършенстване оганизацията на съдебната власт. 

Публично обсъждане на референти модели на съдебната власт

Оперативна програма "Добро управление"

На 30 юни 2022 г, в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, на 30 юни 2022 г. от 11 часа, ще се проведе публично обсъждане на референти модели на съдебната власт. 

ДОКЛАД – ПРЕГЛЕД НА МОДЕЛИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Проектът "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи" е съвместна инициатива на Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за интеграция и имиграция (ЦИИ), насочена към активно включване на гражданския сектора при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа на съдебната система е пряко свързано с увеличаване на гражданския контрол върху реформата, нейното качество и доверието в съдебната система, в контекста на обществения дебат за промени в конституционната регламентация на съдебната власт.

Доклад анализ за измененията на КРБ в частта съдебна власт след 1991 г. – хронология и въздействия


Оперативна програма

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е изготвен доклад „Анализ за измененията на КРБ в частта съдебна власт след 1991 г. – хронология и въздействия.“ 

Доклад – анализ за хронологичната последователност и решенията при приемането на модела на съдебната власт в КРБ 1991 г

Оперативна програма

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е изготвен доклад „Анализ за хронологичната последователност и решенията при приемането на модела на съдебната власт в КРБ 1991 г.“