Устав

Мисия

Фондация “Център за модернизиране на политики” е създадена през 1999 в рамките на международната инициатива сътрудничество при разрешаването на компютърния проблем 2000 като „Регионален координационен център по проблем 2000 за страните от Централна и Източна Европа и Централна Азия“. В навечерието на 2000 г. Центърът координира усилията на 28 държави от Централна, Източна Европа и Централна Азия за справяне с „Y2K“.