Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество

Интеграция на имигранти: сравнителен анализ на политиките в пет европейски държави-членки

Тенденции в развитието на миграцията

Съвременната картина на имиграционните потоци очертава пет тенденции, свързани с нейната география и икономика, както и със съотношението между двете й форми – емиграция и имиграция. Две противоположни тенденции - глобализация и европеизация - характеризират миграциите в Европа.

Глобализация на имиграцията