Проекти

image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Завърши изпълнението на проект "Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда”

Завърши изпълнението на дейност 3 „Оценка на законодателния процес”, а с това и целият проект "Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда”.

Създадени са 40 граждански профили на публични институции

В рамките на проект „Граждански профили на ключови институции“ бяха създадени граждански профили на 40 публични институции. 

Представяне на комуникационен справочник за популяризиране на електронните административни услуги

На 15 декември екипът ни представи комуникационния справочник за популяризиране на електронните административни услуги, разработен в рамките на проекта.

Публикувани са резултати от изпълнението на проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

Приключи изпълнението на проект „Активизиране на местния потенциал за целите на развитието“.