Опитът на Франция

32 стр., български език.

Съдържание

  1. Миграционна панорама
  2. Институционализация на миграционната политика
  3. Програми и стратегии за интеграция
  4. Добри практики

Библиография
Бележки

Изтеглете Опитът на Франция (1.55 MB)