Опитът на Финландия

20 стр., български език.

Съдържание

    1. Миграционна панорама
    2. Институционализация на миграционната политика
    3. Програми и стратегии за интеграция
    4. Добри практики

Библиография
Бележки

Изтеглете Опитът на Финландия (1.74 MB)