Защитата на личните данни – политики и практика на новите и бъдещи страни членки на ЕС

Центърът за модернизиране на политики издаде сборник "Защитата на личните данни - политики и практики на новите и бъдещи страни членки на ЕС"  (1.68 Mb).

В публикацията са поместени материали от едноименната международна конференция, която събра експерти от Великобритания, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и България, както и представители на български държавни институции, бизнеса, неправителствени организации, граждански сдружения. Конференцията бе организирана от Центърът за модернизиране на политики и проведена през април 2005 г. в София.

Целта на конференцията бе да разгледа защитата на личните данни като необходимо условие за осигуряване свободно движение на стоки, услуги, лица и капитали и изграждане на единния пазар на ЕС. В същото време активните мерки за защита водят до редица въпроси относно съвместимостта на това право с други права и принципи като достъпа до информация, защитата на публичния интерес и обществения ред. Публикацията, с подбрани материали представя актуалността на тези въпроси в различните европейски страни.

Публикацията е издадена с подкрепата на Програма PHARE Small Projects