Изграждане на държавните структури: методи и подходи

Целта на публикацията е да представи функционалния преглед като инструмент за разработване на ефективна структура на централното ниво на публична администрация. Публикацията обяснява кога се изисква функционален преглед и каква трябва да бъде основната му цел. Тя представя методите и техниките за функционален преглед, както и формите за прилагането му. Теоретичните части на публикацията са допълнени с примери от практиката на държавите, които вече са предприели функционални прегледи (Словакия, Казахстан, Латвия, Литва и България) или в момента са в процес на приключване на функционален преглед (Киргистан). Публикацията служи като ръководство за онези страни, които планират извършването на функционален преглед.

Проектът е финансиран по програма Регионална програма / Добро Управление, UNDP Bratislava

Период: Юни 2001

Публикация: UNDP (2001).Rebuilding State Structures: Methods and Approaches.  New York: UNDP/RBEC

www.undp.sk