Управление на децентрализацията и реформата в публичната администрация в Централна и Източна Европа

title

Local Government and Public Reform Initiative
By Gabor Peteri (Editor)
Budapest, 2002
ISSN:1586 4499, ISBN: 963 7316 76 0
LGI Studies

Това издание на LGI Studies series има две части. Първата се фокусира върху същността на децентрализацията и административните реформи. Тук авторите представят различни аспекти на промените в Централна и Източна Европа. Във втората част е представен опита на България, Латвия, Полща, Словакия, Унгария и Хърватска.

Целта на българското проучване е да представи практика за организация в системата на държавно управление в няколко основни аспекта:

  • новата роля на държавата – концепция за модернизиране на страната;
  • моделът на държавно управление и разпределение на властта между централните и местните власти; новият модел за организация на административната система;
  • резултати от процеса на реформиране на административната система.

Амбицията на анализа е да определи стратегическите предизвикателства , които модернизирането на управлението и моделът на организация на административната система трябва да преодолеят, въздействието на тези процеси върху децентрализацията и ефективното разпределение на властта на регионално и местно равнище, както и необходимостта от разширяване и активиране на гражданското участие.

Аналитично изследване, ISSN:1586 4499, ISBN: 963 7316 76 0